ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 06 ธันวาคม 2560 552
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์) 04 ธันวาคม 2560 500
ผลสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 543
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน 2560 เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน 30 พฤศจิกายน 2560 523
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 463
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 470
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 532
ขออนุมัตินำหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561ขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน 13 พฤศจิกายน 2560 471
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2560 508
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 09 พฤศจิกายน 2560 526
ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 09 พฤศจิกายน 2560 514
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 60 31 ตุลาคม 2560 533
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ตุลาคม 2560 509
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2560 487
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ตุลาคม 2560 528
สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบ 2561 09 ตุลาคม 2560 552
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภากเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมนระบบจัดเก็บ) 02 ตุลาคม 2560 506
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน) 02 ตุลาคม 2560 529
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลตรอน) 02 ตุลาคม 2560 439
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย) 29 กันยายน 2560 491