ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ 1 อัตรา 13 ธันวาคม 2565 24
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขปฐมภูมิเครือข่ายอำเภอตรอน ปีงบประมาณ 2566 08 ธันวาคม 2565 21
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 28 พฤศจิกายน 2565 15
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 28 ตุลาคม 2565 9
แผนจัดซื้อยา , เวชภัณฑ์มิใช่ยา , วัสดุการแพทย์และวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 28 ตุลาคม 2565 12
แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 26 ตุลาคม 2565 4
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ค.การแพทย์ (เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอันโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร) 17 ตุลาคม 2565 2
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลตรอน ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ตุลาคม 2565 12
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ตุลาคม 2565 6
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 23 กันยายน 2565 6
ประกาศผลสอบ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08 กันยายน 2565 40
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ค.การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง) 07 กันยายน 2565 6
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 01 กันยายน 2565 134
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biddig) 26 สิงหาคม 2565 31
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบลงทุน) 22 สิงหาคม 2565 49
ประกาศประกวดราคาซื้อค.การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 27 มิถุนายน 2565 42
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 20 มิถุนายน 2565 39
ประกาศผลสอบการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 27 เมษายน 2565 71
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 25 เมษายน 2565 72
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา 05 เมษายน 2565 96